Nederlands Module 1 [A0 - A1]

Nederlands Module 1 [A0 - A1]

Cursus

€ 700,00
De inschrijving voor deze cursus is op dit moment niet geopend.

Cursus

Nederlands Module 1 [A0 - A1]

This course starts with level A0 and completes level A1 of the Common European Framework of Reference. Enrollment is only possible after consultation with a teacher.
The course
* Classroom teaching with online support. max. 15 students.
* See requirements for the subsidised price in the preface.
Homework:  6 hrs. per week.
 

De cursus begint op niveau A0 en gaat naar niveau A1 van het Europees referentiekader.
Je kunt je inschrijven na een intake met een docent.
De cursus
* Klassikaal onderwijs met online support. Max. 15 deelnemers.
* Zie voorwaarden voor de gesubsidieerde prijs bij de inleiding.

Gedurende de cursus krijg je twee keer een voortgangstest. Aan het eind van de cursus is er een eindtoets voor de verschillende vaardigheden: schrijven, spreken, lezen en luisteren.  Als je minimaal 80% aanwezig bent geweest en je hebt de eindtoetsen succesvol afgerond, heb je het einddoel van de cursus behaald en ontvang je een certificaat. 

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK