Algemene voorwaarden

De Volksuniversiteit Utrecht hanteert de Algemene voorwaarden, Gedragscodes van de NRTO en privacy verklaring zoals in de stukken hieronder beschreven.

Algemene Voorwaarden
Gedragscode Volksuniversiteit Utrecht
Gedragscode NRTO
Algemene Vooraarden verhuur ruimtes
Privacy Verklaring