Nederlands voor anderstaligen (NT2)
Taalcursus Nederlands (NT2) in Utrecht

Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Nederlands leren is onderdeel van het inburgeringsproces in Nederland. Bij de Volksuniversiteit Utrecht leer je goed en snel Nederlands spreken, luisteren, lezen en schrijven.Learn the Dutch language at the Volksuniversiteit Utrecht.

De lesmethode van de cursussen Nederlands voor anderstaligen (NT2) van de Volksuniversiteit Utrecht is gericht op hoogopgeleide cursisten. Het tempo ligt hoog en er wordt veel zelfwerkzaamheid verwacht. Je moet daarom aan onderstaande eisen voldoen:
1. Je hebt minimaal HAVO, VWO, HBO / universiteit of een vergelijkbare opleiding afgerond.
2. Voor module 1 en 2: Je spreekt goed Engels. Voor module 3 en hoger geldt: je beheerst al goed een vreemde taal (Engels, Frans, Duits of Spaans).

De modules bereiden je voor op Staatsexamen NT2, Programma 1 en Programma 2. Door onze lesmethode en je hoge vooropleiding ben je relatief snel in staat om aan een examen deel te nemen. Deelname aan een examen is optioneel en niet inbegrepen bij de cursus.

Let op: Als je nog niet eerder een taalcursus bij de Volksuniversiteit Utrecht hebt gevolgd, is een intake met een docent verplicht om jouw taalniveau in te schatten voordat je je kunt inschrijven.