Organisatie & bestuur

Wie zijn wij

Onze medewerkers zetten zich in om de Volksuniversiteit Utrecht een inspirerende leeromgeving te laten zijn. Zij zorgen ervoor dat de Volksuniversiteit Utrecht een plek is waar mensen die iets willen leren met elkaar verbonden worden. Ons team is op werkdagen bereikbaar.
 

Medewerkers

Els Schrama (Directeur-bestuurder)
Ron Harmelink (Beheer en verhuur)
Trudy Bukman-Schrier (Controller)
Agnes van Lent (Cursus administratie)
Silvia Menick (Cursus administratie)
Jessica Endendijk (Cursus administratie)
Jinske Verpalen (Marketing)

 

Raad van toezicht

Dhr. J. van Muilekom (voorzitter en lid remuneratie commissie)
Mevr. S. el Yaakoubi (lid remuneratie commissie)
Dhr. R. Spanjer (lid financiële commissie)
Mevr. A. Wammes (lid financiële commissie)

 

Docentenraad

Mevr. H. Oude Brunink-Meijer (Interim-voorzitter)

 

Stichting

De Volksuniversiteit Utrecht is een stichting zonder winstoogmerk. De gemeente Utrecht onderkent de maatschappelijke functie en verleent een subsidie welke ongeveer 15% van de totale exploitatie uitmaakt. Dit subsidiegeld is bestemd voor de cursussen Nederlands voor Anderstaligen die zo voor een deel van de kostprijs kunnen worden aangeboden. De Volksuniversiteit Utrecht werkt volgens de principes van Good Governance, welke goed bestuur en toezicht van organisaties inzichtelijk maakt.