Nederlands Module 8 [½C1 - C1]

Nederlands Module 8 [½C1 - C1]

Cursus

€ 700,00
De inschrijving voor deze cursus is op dit moment niet geopend.

Cursus

Nederlands Module 8 [½C1 - C1]

De cursus is bedoeld voor hen die al goed Nederlands spreken en (ruim) boven het niveau van het Staatsexamen programma 2 zitten. De focus ligt op een grotere taalvaardigheid in studie en carrière. Academisch taalgebruik en populair-wetenschappelijke teksten vormen de basis. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de circulaire economie, ethische dilemma’s en de invloed van robots op ons dagelijks leven. We werken verder  aan de uitbreiding van de woordenschat en zullen ook ingaan op de finesses van de taal. Er is aandacht voor de toon, het register en stijlen in diverse situaties.
De cursus start op niveau ½ C1 (www.erk.nl) en eindigt op niveau C1 van het Europees referentiekader.  Je kunt je inschrijven als je contact hebt gehad met een docent.
De cursus
* Klassikaal onderwijs met online support. Max. 15 deelnemers.
* Zie voorwaarden voor de gesubsidieerde prijs bij de inleiding.
Huiswerk: ca. 4 uur per week.

Gedurende de cursus krijg je twee keer een voortgangstest. Aan het eind van de cursus is er een eindtoets voor de verschillende vaardigheden: schrijven, spreken, lezen en luisteren.  Als je minimaal 80% aanwezig bent geweest en je hebt de eindtoetsen succesvol afgerond, heb je het einddoel van de cursus behaald en ontvang je een certificaat. 

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK