Nederlands Module 2 [A1 tot A2], 2x per week ma. en do.

Nederlands Module 2 [A1 tot A2], 2x per week ma. en do.

Cursus

€ 650,00

De inschrijving voor deze cursus is op dit moment niet geopend.

Cursus

Nederlands Module 2 [A1 tot A2], 2x per week ma. en do.

Je kunt deze cursus doen als je een beetje Nederlands spreekt. De cursus begint op niveau A1 en gaat naar  niveau A2 van het Europees referentiekader.
Je kunt je inschrijven als je contact hebt gehad met een docent.
De cursus
* Klassikaal onderwijs met online support. Max. 15 deelnemers.
* Zie voorwaarden voor de gesubsidieerde prijs bij de inleiding.
Huiswerk: 2 x 3 uur per week.

Gedurende de cursus krijg je twee keer een voortgangstest. Aan het eind van de cursus is er een eindtoets voor de verschillende vaardigheden: schrijven, spreken, lezen en luisteren.  Als je minimaal 80% aanwezig bent geweest en je hebt de eindtoetsen succesvol afgerond, heb je het einddoel van de cursus behaald en ontvang je een certificaat. 

This intensive course (twice a week) is for those with some knowledge of Dutch. The course starts at level A1 and completes level A2  of the Common European Framework of Reference. Subscription is only possible after consultation with a teacher.
The course
* Classroom teaching with online support. Max. 15 students.
* See requirements for the subsidised price in the preface. 
Homework: 7 hours per week.

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK