Nederlands spreken [B1 +] 1x per week

Nederlands spreken [B1 +] 1x per week

Cursus

€ 225,00

De inschrijving voor deze cursus is op dit moment niet geopend.

Cursus

Nederlands spreken [B1 +] 1x per week

In de lessen gaan we spreken in kleine groepjes of in tweetallen. Soms krijg je correcties van de docent, maar dat kan niet altijd. Het gaat om vloeiender leren spreken, makkelijker je woorden vinden en grammatica een beetje meer automatisch gebruiken. We gaan dus geen grammatica uitleggen of herhalen.

We praten over allerlei onderwerpen, die je natuurlijk ook zelf kunt voorstellen. We oefenen met discussiëren, een beetje presenteren, en verschillende situaties op bijvoorbeeld je werk.

Huiswerk kan bestaan uit opdrachten om een tekst te lezen of een filmpje te kijken, waar we over gaan praten in de les, of dat je “in het echt” een opdracht moet doen.

Deze KIT kun je alleen volgen na toestemming van je docent (van de module die je volgt) of na een intake, als je nu geen les op de Volksuniversiteit volgt.

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK