Wimco in 't Veld
Docent NT2

Wimco in 't Veld

Het geeft mij veel plezier en voldoening anderstaligen te helpen zich het Nederlands eigen te maken.

Al mijn hele leven houd ik van taal. Zolang ik me kan herinneren ben ik een fanatiek lezer. Dat ik op mijn achttiende een universitaire studie Nederlands ging volgen, was een logische stap. Na mijn studie heb ik gewerkt als journalist en later als redacteur en tekstschrijver.  Sinds enkele jaren geef ik ook les als NT2-docent. Het geeft mij veel plezier en voldoening anderstaligen te helpen zich het Nederlands eigen te maken.